Гнайс

Гнайса е широко разпространен вид метаморфна скала, образувана от вулканични и седиментни скали. Има равнинна структура и се характеризира с редуващи се тъмни и светли цветни ивици, които са се формирали вследствие на екстремни температури, високо налягане и метаморфна диференциация, при която под въздействието на химични реакции се отделят различни материали в различните слоеве. По-тъмните ивици на гнайса съдържат сравнително повече магнезий и желязо, а по-светлите относително по-леки елементи, като силиций, кислород, алуминий, натрий и калий. Гнайса е много подходящ за ландшафтен дизайн, за облицовки и настилки, и декоративни цели, тъй като притежава богат нюанс от цветове и е изключително твърд и устойчив.

ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС
ГНАЙС