Летище Бургас - Терминал 2

На 4.12.2013 официално се открива новият международен терминал на летище Бургас. Инвестицията е най-голямата, правена на бургаското летище и ще подпомогне туристическия отрасъл и икономика на региона. Терминалът покрива всички международни стандарти и критерии за летищни съоръжения. Разположен е на площ от близо 21 000 кв.м., а годишният капацитет на „Терминал 2“ е 2.7 млн. пътници. Фирма МЕЯ 99 ЕООД е един от подизпълнителите на обекта, главен доставчик на гранитните настилки и полагането им за „Терминал 2“ гр. Бургас- 11 000 кв.м. и „Терминал 2“ гр. Варна- 9 000 кв.м.

Гранит G 603 и G 654 термообработен настилка
Гранит G 603 и G 654 термообработен настилка
Гранит G 603 и G 654 термообработен настилка
Гранит G 603 и G 654 термообработен настилка
Гранит G 603 и G 654 термообработен настилка
Гранит G 603 и G 654 термообработен настилка
Гранит G 603 и G 654 термообработен настилка
Гранит G 603 и G 654 термообработен настилка
Гранит G 603 и G 654 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 и G 654 полиран настилка
Гранит G 603 и G 654 полиран настилка
Гранит G 603 и G 654 полиран настилка
Гранит G 603 и G 654 полиран настилка
Гранит G 603 и G 654 полиран настилка
Гранит G 603 и G 654 полиран настилка
Гранит G 603 и G 654 полиран настилка
Гранит G 603 и G 654 полиран настилка
Гранит G 603 и G 654 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка
Гранит G 603 и G 654 термообработен настилка
Гранит G 603 и G 654 термообработен настилка
Гранит G 603 и G 654 полиран настилка
Гранит G 603 и G 654 полиран настилка
Гранит G 603 и G 654 полиран настилка
Гранит G 603 полиран настилка